Nieuwste onderwerp

Buikpijn

‘Weet u met welke arts u een afspraak heeft?’ De mevrouw achter de balie van het Vumc scrolt verveeld door de agenda heen.
Het meisje voor me schudt haar hoofd.
‘Dat weet u niet…? Weet u dan misschien uw postcode?’
‘Nee, ik ben juist verhuisd vanuit België.’ zegt ze.
Ik moet glimlachen, ik ken het gevoel.
‘En waarvoor had u dan precies een afspraak?’
‘Voor een eerste onderzoek.’
‘Gewoon ‘een eerste onderzoek?’
‘Ja.’
‘Hm. Mag ik uw verzekeringspasje?’
‘Die heb ik nog niet, ik ben juist verhuisd.’
De mevrouw achter de balie slaakt een diepe zucht.
‘Mevrouw, u weet niet bij welke arts u een afspraak heeft, u weet uw eigen postcode niet, u heeft geen verzekering en u weet niet waarvoor u een afspraak heeft? Wat moet ik hier nou mee? Is dit een grap?’
‘Natuurlijk weet ik wel waarvoor ik een afspraak heb, maar ik ga dat hier zo niet door de wachtruimte schreeuwen.’
‘Het zou mij heel veel helpen als u dat wel zou doen, anders help ik de volgende in de rij.’
Ze is Vlaams, denk ik, laat haar nou, anders gaat het mis. En inderdaad, het meisje begint te huilen.
‘Waarom huil je nou?’ vraagt de baliedame.
Er valt een stilte waarin het meisje probeert te praten.
‘Je kwam uit België toch?’ vraagt de dame op iets vriendelijkere toon. ‘Bent u die mevrouw die voor een second opinion kwam omdat ze daar haar baarmoeder er uit wilden halen?’
Nu begint het meisje hardop te snikken. Maar ze schudt haar hoofd.
‘Maar misschien moet dat wel.’
‘Bent u dan zwanger..?’

« terug naar blog

Reageer

Wat lees ik?

Etgar Keret, Augusten Burroughs, Dimitri Verhulst, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsvoorschriften

Wat vind ik?

Een dobbelsteen in de blubber naast de tramrails. Een puntenslijper met twee ingangen naast mijn voordeur. Een baboesjkapoppetje in mijn brievenbus.

Wat kijk ik?

Man and chicken, Mary and Max, The Neverending Story, Chicken run.

Wat schreef ik?

The Ballet of Service (documentaire, 2020). Traag naar de Hemel (documentaire, 2019). Anita's Roedel (documentaire, 2018). Onderbeds (korte film, 2015). Weekend Warriors (korte film, 2015).

Quote

'With everything I create I try to make people fall in love with humankind a bit more.' (Etgar Keret)