Nieuwste onderwerp

Buikpijn

‘Weet u met welke arts u een afspraak heeft?’ De mevrouw achter de balie van het Vumc scrolt verveeld door de agenda heen.
Het meisje voor me schudt haar hoofd.
‘Dat weet u niet…? Weet u dan misschien uw postcode?’
‘Nee, ik ben juist verhuisd vanuit België.’ zegt ze.
Ik moet glimlachen, ik ken het gevoel.
‘En waarvoor had u dan precies een afspraak?’
‘Voor een eerste onderzoek.’
‘Gewoon ‘een eerste onderzoek?’
‘Ja.’
‘Hm. Mag ik uw verzekeringspasje?’
‘Die heb ik nog niet, ik ben juist verhuisd.’
De mevrouw achter de balie slaakt een diepe zucht.
‘Mevrouw, u weet niet bij welke arts u een afspraak heeft, u weet uw eigen postcode niet, u heeft geen verzekering en u weet niet waarvoor u een afspraak heeft? Wat moet ik hier nou mee? Is dit een grap?’
‘Natuurlijk weet ik wel waarvoor ik een afspraak heb, maar ik ga dat hier zo niet door de wachtruimte schreeuwen.’
‘Het zou mij heel veel helpen als u dat wel zou doen, anders help ik de volgende in de rij.’
Ze is Vlaams, denk ik, laat haar nou, anders gaat het mis. En inderdaad, het meisje begint te huilen.
‘Waarom huil je nou?’ vraagt de baliedame.
Er valt een stilte waarin het meisje probeert te praten.
‘Je kwam uit België toch?’ vraagt de dame op iets vriendelijkere toon. ‘Bent u die mevrouw die voor een second opinion kwam omdat ze daar haar baarmoeder er uit wilden halen?’
Nu begint het meisje hardop te snikken. Maar ze schudt haar hoofd.
‘Maar misschien moet dat wel.’
‘Bent u dan zwanger..?’

« terug naar blog

Reageer

Wat lees ik?

Augusten Burroughs, Dimitri Verhulst, Jan Wolkers, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsvoorschriften

Wat vind ik?

Een dobbelsteen in de blubber naast de tramrails. Een paraplu in mijn fietskrat. Een puntenslijper met twee ingangen naast mijn voordeur. Een baboesjkapoppetje in mijn brievenbus.

Wat kijk ik?

Man and chicken, Mary and Max, Harvie Krumpet, Catch me if you can, Chicken run, The never-ending story

Wat schreef ik?

Weekend Warriors (korte film, 2015). Watergames (korte film, 2015), Onderbeds (korte film, 2016). Takhil (korte film, 2016), Ministerie van Relatielegetimatie (Korte film, 2016), Anita's roedel (korte documentaire, 2018)

Quote

“Ik blijf mijn hele leven bij jou wonen.” Hij glimlachte. “Dat denk je nu.” “Dat blijf ik altijd denken.” “Ooit wil je hier weg. Dan wordt dit eiland te klein voor jou.” “Niet, het blijft hier altijd even groot.” “Maar jij niet.” “Dan begin ik een eigen eiland. Daar.” Ik wees met mijn want richting de plek waar het ijs overging in slobberende golven. “Als ik elke dag op dezelfde plek een kei gooi, dan komt daar vanzelf een eiland.” (Uit Birk, door Jaap Robben)